Pielgrzymka parlamentarzystów oraz pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Województwa Podlaskiego do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się w niedzielę, 11 września br. i przebiegać będzie według następującego porządku:

godz. 11.00 - Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej na Wzgórzu Krzyży
godz. 12.00 - Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego

Dojazd do Świętej Wody we własnym zakresie. Zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej do uczestnictwa w tej wspólnej modlitwie.