W związku z decyzją Papieża Franciszka o zorganizowaniu specjalnej zbiórki na pomoc humanitarną dla Ukrainy, dnia 24 kwietnia 2016 r. w parafiach Archidiecezji Białostockiej zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na ten cel.

Papież Franciszek ogłosił zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie w krótkim przemówieniu przed modlitwą „Regina caeli” pod koniec Mszy św., jaką odprawił na placu św. Piotra w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.  Ma ona się odbyć w niedzielę 24 kwietnia we wszystkich kościołach katolickich Europy. 


Oto papieskie słowa:

        W tym dniu, stanowiącym jakby centrum Roku Świętego Miłosierdzia, moje myśli biegną do wszystkich ludzi, którzy są najbardziej spragnieni pojednania i pokoju. Tu, w Europie, myślę w szczególności o dramacie osób cierpiących z powodu przemocy na Ukrainie: o ludziach pozostających na terenach wstrząsanych walkami, które spowodowały już kilka tysięcy zgonów oraz o tych - ponad milionie - którzy zostali zmuszeni do opuszczenia tych ziem przez nadal trwającą poważną sytuację. Dotyka ona zwłaszcza osoby starsze i dzieci. Oprócz towarzyszenia im moją stałą myślą i modlitwą, postanowiłem ogłosić pomoc humanitarną na ich rzecz. W tym celu we wszystkich kościołach katolickich Europy będzie miała miejsce specjalna zbiórka pieniędzy w niedzielę 24 kwietnia. Zachęcam wiernych do włączenia się w tę inicjatywę poprzez hojny wkład. Ten akt miłosierdzia ma nie tylko ulżyć cierpieniom materialnym, ale pragnie także wyrazić bliskość i solidarność moją osobistą i całego Kościoła wobec Ukrainy. Gorąco pragnę, aby gest ten dopomógł w krzewieniu bezzwłocznego pokoju oraz poszanowaniu prawa na tej tak bardzo doświadczanej ziemi.
       Modląc się o pokój, pamiętajmy, że jutro przypada Światowy Dzień Działań Zapobiegających Minom. Nazbyt wiele osób stale ginie lub zostaje okaleczonych przez tą straszliwą broń, a odważni mężczyźni i kobiety ryzykują życie, aby oczyścić zaminowane tereny. Ponówmy, proszę, zaangażowanie na rzecz świata bez min. 
      Na koniec kieruję moje pozdrowienia do was wszystkich, którzy uczestniczyliście w tej celebracji, a szczególnie grup, które pielęgnują duchowość Bożego Miłosierdzia.
       Wszyscy razem zwróćmy się z modlitwą do naszej Matki.