Adres parafii:
ul. Zielna 16
15-339 Białystok

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele:

Dni powszednie:

Informacje o parafii