Adres parafii:
ul. Rynek Kościuszki 5
15-091 Białystok

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele:

Dni powszednie:

Informacje o parafii