Adres parafii:
ul. Poleska 42
15-114 Białystok

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele:

Dni powszednie:

Informacje o parafii