Adres parafii:
ul. Orzeszkowej 5/2
15-083 Białystok

telefon: 85-732-97-15

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:30 09:00 17:00

Dni powszednie: 06:30

Informacje o parafii