Czas Miłosierdzia
SIERPIEŃ 2004     Nr 8(172)


Zgodnie z kalendarzem liturgicznym mamy dziś oddać cześć Maryi jako «Królowej». Ten chwalebny tytuł niejako dopełnia wizerunek Maryi, który liturgia ukazała nam w minioną niedzielę, w uroczystość Wniebowzięcia. Aby jednak właściwie rozumieć królewskie przywileje Maryi, nie możemy zapominać, że istnieje chrześcijańskie pojęcie królowania, głęboko odmienne od ziemskich wyobrażeń o władzy. To królowanie polega na służbie i miłości, która musi przejść przez krzyż (por. J 18, 33-37), zanim zajaśnieje blaskiem zmartwychwstania.

Maryja Panna ukoronowana na Królową niech się wstawia za nami i wyjedna nam łaskę naśladowania Jej przez wierną realizację woli Bożej na ziemi, abyśmy mogli kiedyś połączyć się z Nią w niebieskim Jeruzalem. We wszystkich sytuacjach życiowych wzywajmy Ją z ufnością: «Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami!».

Jan Paweł II,
22 sierpnia 1999 r., Castel Gandolfo

Naśladować Chrystusa
Najświętsza Maryja Panna Królowa Rodzin
Obraz Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin
w kościele parafialnym w Białymstoku - Bacieczkach


strona główna