Czas Miłosierdzia
LIPIEC 2004     Nr 7(171)


Dziewico-Matko,

(...)

Czuwaj zwłaszcza nad rodzinami -

niech między małżonkami zawsze panuje miłość,

przypieczętowana sakramentem,

niech dzieci postępują drogami dobra

i prawdziwej wolności,

niech ludzie starsi czują się otoczeni opieką i uczuciem.

Jan Paweł II,
8 grudnia 2002 r.,
Plac Hiszpański w Rzymie

Naśladować Chrystusa
Najświętsza Maryja Panna Królowa Rodzin
Najświętsza Maryja Panna Królowa Rodzin,
kościół w Juchnowcu Kościelnym.


strona główna