Czas Miłosierdzia
CZERWIEC 2004     Nr 6(170)


Wyruszymy w drogę, (...) niosąc Ciało Chrystusa ukryte w naszych sercach i wyraźnie widoczne w monstrancji. Poniesiemy Chleb nieśmiertelnego życia ulicami miasta. Będziemy Go adorować i wokół Niego zgromadzi się Kościół, żywa monstrancja Zbawiciela świata.

Niech chrześcijanie (...), pokrzepieni Jego Ciałem i Krwią, ukazują wszystkim Chrystusa swoim świadectwem życia: swoją jednością, radosną wiarą i dobrocią!

Jan Paweł II,
Uroczystość Bożego Ciała,
14 czerwca 2001 r., Rzym

Naśladować Chrystusa
Wieczerza w Emaus
Caravaggio, Wieczerza w Emaus,
1601-1602 r., National Gallery, Londyn.


strona główna