Czas Miłosierdzia
KWIECIEŃ 2004     Nr 4(168)


Życząc wszelkiej radości i Bożego błogosławieństwa z okazji Świąt Wielkanocnych, przede wszystkim życzę spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, żywym i prawdziwym w każdej Mszy Świętej.

Abp Wojciech Ziemba,
Metropolita Białostocki,
Słowo na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2004 r.

Naśladować Chrystusa
Ercole de Roberti, Ostatnia Wieczerza

Ercole de Roberti, Ostatnia Wieczerza,
ok. 1490 r., National Gallery, Londyn.strona główna