Czas Miłosierdzia
MARZEC 2004     Nr 3(167)


Przed naszymi oczami staje postać świętego młodzieńca, który jest przykładem życia modlitwy, czynów natchnionych miłością świadectwa Chrystusowego i szczególnej miłości do Najświętszej Maryi Panny.
Kazimierz żył Chrystusowym przykazaniem miłości jako intensywnym pokarmem swoich myśli, uczuć i uczynków. Tego «trwania w miłości» uczył się na co dzień od Boskiego Mistrza.

Jan Paweł II, Rzym, 4 marca 1984 r.

Naśladować Chrystusa
Święty Kazimierrz

O. Shultz, Święty Kazimierz, 1670 r.,
ołtarz boczny w kościele św. Kazimierza w Krakowie.strona główna