Czas Miłosierdzia
LUTY 2004     Nr 2(166)


Modlitwa o beatyfikację

Wszechmogący Boże, Ty zawsze przygarniasz z ojcowską dobrocią tych, którzy ze skruchą i nadzieją zbliżają się do Ciebie, by doznać Twojego Miłosierdzia.
Racz otoczyć chwałą świętych Kościoła - swojego Sługę Michała, który słowem, czynem i świadectwem życia głosił i przybliżał światu tajemnicę niezgłębionego Miłosierdzia, objawionego najpełniej w Synu Twoim Jezusie Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Naśladować Chrystusa
Ks. Michał Sopoćko

Ks. Michał Sopoćko, 1888-1975 r.,
mal. Ewa Mika, 1998 r.strona główna