Czas Miłosierdzia
STYCZEŃ 2004     Nr 1(165)


Chwała Tobie, Ojcze, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba!
Ty posłałeś proroków, swoje sługi,
aby głosili Twoje słowo wiernej miłości
i wzywali Twój lud do pokuty.
Nad brzegami Jordanu
wezwałeś Jana Chrzciciela,
głos wołający na pustyni,
posłany do całej krainy nad Jordanem,
aby przygotował drogę Panu
i głosił nadejście Jezusa.
Chwała Tobie, Chryste, Synu Boży!
Przyszedłeś nad wody Jordanu,
aby przyjąć chrzest z ręki Jana.
Duch zstąpił na Ciebie jako gołębica.
Niebo otwarło się nad Tobą
i dał się słyszeć głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany!»
Znad brzegu tej rzeki, uświęconej Twoją obecnością,
poszedłeś dalej, aby chrzcić nie tylko wodą,
ale ogniem i Duchem Świętym.
Chwała Tobie, Duchu Święty, Panie i Ożywicielu!
Twoją mocą Kościół zostaje ochrzczony,
zstępuje z Chrystusem w otchłań śmierci
i z Nim powstaje do nowego życia.
Twoją mocą zostajemy wyzwoleni od grzechu,
aby się stać dziećmi Bożymi,
chwalebnym Ciałem Chrystusa.
Twoją mocą zwyciężony zostaje wszelki lęk,
a Ewangelia miłości głoszona jest
we wszystkich częściach ziemi
na chwałę Boga,
Ojca, Syna i Ducha Świętego,
któremu niech będzie wszelka chwała
w tym Roku Jubileuszu
i po wszystkie czasy. Amen.

Jan Paweł II, 21 III 2000,
Modlitwa w miejscu chrztu Pana Jezusa
Wadi Al-Kharrar

Naśladować Chrystusa
Chrzest Jezusa

El Greco, Chrzest Jezusa, 1597-1600 r.,
Prado Madryt.strona główna