Czas Miłosierdzia
GRUDZIEŃ 2003     Nr 12(164)


Tej nocy, która przywołuje najświętsze wspomnienia, pogłębia się nasza ufność w odkupieńczą moc Słowa, które stało się ciałem: «Verbum caro factum est». Kiedy ciemności i zło wydają się triumfować, Chrystus powtarza nam: Nie bójcie się! On swym przyjściem na świat zwyciężył potęgę zła, wyzwolił nas z niewoli śmierci i dał nam na nowo udział w uczcie życia.

Jan Paweł II, 25 XII 2001,
Pasterka w Bazylice św. Piotra

Naśladować Chrystusa
Boże Narodzenie

Mariotto di Nardo, Boże Narodzenie, ok. 1385 r., Pinakoteka Watykańska.strona główna