Czas Miłosierdzia
LISTOPAD 2003     Nr 11(163)


Kto może, niech w tych dniach nawiedzi cmentarz, aby modlić się na grobach zmarłych bliskich. (...) Liturgia uczy nas bowiem modlić się za wszystkich w imię solidarności, która łączy wzajemnymi więzami członków Kościoła i która jest silniejsza nawet od śmierci. Niech nikomu nie zabraknie wsparcia naszej modlitwy.

Jan Paweł II, 1 XI 1999,
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański

Umiłować Chrystusa
Wskrzeszenie Łazarza

Luca di Tomme, Wskrzeszenie Łazarza, 1362 r., Pinakoteka Watykańska.strona główna