Czas Miłosierdzia
PAŹDZIERNIK 2003     Nr 10(162)


25-LECIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

16 PAŹDZIERNIKA 1978

-

16 PAŹDZIERNIKA 2003

Umiłować Chrystusa
Jan Paweł II

Jan Paweł II.strona główna