Czas Miłosierdzia
LIPIEC 2003     Nr 7(159)


Jest On Patronem Europy w naszej epoce. Jest nim nie tylko ze względu na swoje szczególne zasługi dla tego kontynentu, dla jego historii i cywilizacji. Jest nim ze względu na nową aktualność swojej postaci dla współczesnej Europy. (...) Jeśli Paweł VI wezwał św. Benedykta z Nursji na patrona Europy - to znaczy, że może On tym dopomóc Kościołowi i narodom Europy.

Jan Paweł II,
Nursja, 23 III 1980

Umiłować Chrystusa
Święty Benedykt z Nursji

Święty Benedykt z Nursji - Patriarcha mnichów, mozaikastrona główna