Czas Miłosierdzia
CZERWIEC 2003     Nr 6(158)


Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie.

Jan Paweł II,
Gniezno, 3 czerwca 1997 r.
Rzym, 19 maja 2003 r.

Umiłować Chrystusa
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego
fragment otarza z Heisterbach, Galeria Bawarska w Monachiumstrona główna