Czas Miłosierdzia
KWIECIEŃ 2003     Nr 4(156)


Miłosierny Boże, otaczaj opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna i spraw, aby trwali w radości z Jego zmartwychwstania. (z liturgii piątku w oktawie Wielkanocy)

Niech dobry Bóg obdarzy nas tymi darami, o które prosimy.

Abp Wojciech Ziemba
Metropolita Białostocki

Baranek
Dürer, Adoracja Trójcy Świętej

Albrecht Dürer, Adoracja Trójcy Świętej,
1511 r., Wiedeństrona główna