Czas Miłosierdzia
MARZEC 2003     Nr 3(155)
Ter Brugghen, Powołanie Apostoła Mateusza

Hendrick Ter Brugghen, Powołanie Apostoła Mateusza, 1621 r., Utrecht.

Dzisiaj Jezus do nas kieruje swoje wezwanie: "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"(Mk 1, 15). Pan Bóg, jak to zapowiedział przed wiekami, nie chce naszej zguby, ale pragnie odnowić przymierze zawarte z każdym z nas przez sakrament chrztu świętego. Przymierze to, ze strony Pana Boga, jest przymierzem wiecznym, dlatego stanowi podstawę nadziei.

Arcybiskup Wojciech Ziemba
List Pasterski na Wielki Post 2003

Umiłować Chrystusa


strona główna