Czas Miłosierdzia
LUTY 2003
Nr 2(154)


«Światło na oświecenie pogan i chwałę Izraela» (por. Łk 2, 32).
Te prorocze słowa wypowiada natchniony przez Boga starzec Symeon, kiedy bierze w objęcia Dziecię Jezus. Jednocześnie zapowiada on, że «Mesjasz Pański» wypełni swoją misję jako «znak, któremu sprzeciwiać się będą» (Łk 2, 34). Maryja, Matka, również będzie uczestniczyć osobiście w męce swego Boskiego Syna (por. Łk 2, 35).
Dlatego podczas dzisiejszego święta wspominamy tajemnicę konsekracji: konsekracji Chrystusa, konsekracji Maryi oraz konsekracji wszystkich, którzy idą śladami Jezusa z miłości do Królestwa Bożego.

Jan Paweł II, 2 lutego 2002 r.

Umiłować Chrystusa
Carpaccio, Ofiarowanie w Świątyni

Carpaccio, Ofiarowanie w Świątyni,
ok. 1510 r., Wenecja


   strona główna