Czas Miłosierdzia
STYCZEŃ 2003
Nr 1(153)


Powstań!
Świeć, bo przyszło twe światło
i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała
jawi się nad tobą.

(Iz 60, 1-2)

Umiłować Chrystusa
Perugino, Pokłon Trzech Króli

Pietro Perugino, Pokłon Trzech Króli,
Perugia, 1475 r.


   strona główna