Czas Miłosierdzia
GRUDZIEŃ 2002
Nr 12(152)


Jezus przyszedł na ziemię po to, aby tworzyć ludzką wspólnotę z Bogiem, której znakiem jest ze wzruszeniem przeżywana wspólnota wigilijnego stołu. Kapłanom, rodzinom zakonnym i wiernym Archidiecezji Białostockiej życzę z całego serca odwagi w tworzeniu wspólnoty przez Jezusa, Syna Człowieczego w rodzinach, parafiach, w naszych miastach i wsiach, w Ojczyźnie, a także w wymiarze ogólnoludzkim. Nie na jedno święto Bożego Narodzenia, ale na zawsze...

Abp Wojciech Ziemba
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Boże Narodzenie 2002

Umiłować Chrystusa
Pinturicchio, Boże narodzenie

Pinturicchio, Boże narodzenie,
Apartament Borgii, 1492 - 1494 r.


   strona główna