Czas Miłosierdzia
LISTOPAD 2002
Nr 11(151)


Jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

(J 18, 37)

Poznać Chrystusa
Hans Memling, Sąd Ostateczny

Hans Memling, Sąd Ostateczny,
Muzeum Narodowe w Gdańsku, 1466 - 1473 r.


   strona główna