Czas Miłosierdzia
SIERPIEŃ 2002
Nr 8(148)


Święto Przemienienia przywodzi na pamięć postać mego drogiego poprzednika, sługi Bożego Pawła VI, zmarłego dokładnie w dniu 6 sierpnia 1978 r., (...).
Był on natchnionym głosicielem Przemienienia, w którym kontemplował pełnię tajemnicy Chrystusa, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. Współczesnemu człowiekowi, który często czuje się zagubiony pośród tysięcznych rozproszeń, sprowadzających go na błędne drogi, Paweł VI, powodowany płomienną miłością, wskazuje swoim mądrym nauczaniem Chrystusa, Nauczyciela, Pasterza, Światłość duszy. «On jest nam niezbędny - mówił w jednej z homilii - a my nie możemy obyć się bez Niego; On jest naszym szczęściem, weselem i radością, obietnicą i nadzieją; naszą drogą, prawdą i życiem».

Jan Paweł II,
Castel Gandolfo, 6 VIII 2000 r.

Poznać Chrystusa
Rafael, Przemienienie Pańskie

Rafael, Przemienienie Pańskie, Pinakoteka Watykańska, ok. 1518-1520 r.strona główna