Czas Miłosierdzia
LIPIEC 2002
Nr 7(147)
Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Wojciechowi Ziembie, Metropolicie Białostockiemu, z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich i 20. rocznicy święceń biskupich, składamy w darze naszą modlitwę i wdzięczność.
Niech "Bóg bogaty w miłosierdzie" ubogaca Waszą Ekscelencję pełnią swoich darów, aby pasterskie posługiwanie Ludowi Bożemu przynosiło obfite i błogosławione owoce.

Zespół redakcyjny, współpracownicy i czytelnicy "Czasu Miłosierdzia"Kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest pierwszym źródłem i nieustannym, niezmiennie skutecznym wyrazem tej troski o zbawienie,
która pozwala nam patrzeć na Niego właśnie jako na Dobrego Pasterza.

Jan Paweł II,
List do Kapłanów, 1979 r.

Poznać Chrystusa
U bram Jerozolimy

U bram Jerozolimy, mozaika z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, ok. 435 r.strona główna