Czas Miłosierdzia
MAJ 2002
Nr 5(145)


O Duchu Święty Pocieszycielu (...) spraw, aby potężna i wytrwała była modlitwa, jaką zanosimy w imieniu całego świata: w każdym z nas przyspiesz rozkwit głębokiego życia wewnętrznego; nadaj rozmach naszemu apostolstwu, które pragnie docierać do wszystkich ludów i wszystkich narodów. (...)
Niech żadne ziemskie przywiązanie nie przeszkadza nam stanąć na wysokości naszego powołania; niech żaden prywatny interes nie sprzeciwia się - za naszym milczącym przyzwoleniem - zasadom sprawiedliwości; niech wyrachowanie nie zdoła zamknąć niezmierzonych przestrzeni miłosierdzia w ciasnych ramach małostkowych egoizmów.

Bł. Papież Jan XXIII

Poznać Chrystusa
Guido Reni, Zesłanie Ducha Świętego

Guido Reni, Zesłanie Ducha Świętego, 1608-1609 r., Watykan.strona główna