Czas Miłosierdzia
KWIECIEŃ 2002
Nr 4(144)


Wydaje się, że wszystko pozostało bez zmian, ale w rzeczywistości nic nie jest tak jak dotychczas. On Życie nieśmiertelne odkupił życie każdego człowieka i na nowo otworzył je na nadzieję.

Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne "Urbi et Orbi", 15 IV 2001

Poznać Chrystusa
Naszym Drogim Czytelnikom z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech moc Krzyża i radość Zmartwychstania towarzyszą Wam każdego dnia.

Redakcja "Czasu Miłosierdzia"

Fra Angelico, Chrystus Zmartwychwstały

Fra Angelico, Chrystus Zmartwychwstały, 1438-1450 r., Muzeum św. Marka, Florencja.strona główna