Czas Miłosierdzia
MARZEC 2002     Nr 3(143)
Carracci, Chrystus wyszydzany

Annibale Carracci, Chrystus wyszydzany, Pinacoteca Nazionale, Bolonia.Otwierając im nasze serce, uświadamiajmy sobie coraz bardziej, że nasz dar dla bliźnich jest odpowiedzią na liczne dary, jakimi Pan Bóg nie przestaje obdarzać nas. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy!

z Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 2002

Poznać Chrystusa


strona główna