Czas Miłosierdzia
LUTY 2002     Nr 2(142)
Rafael, Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Rafael, Ofiarowanie Jezusa w świątyni, Pinakoteka Watykańska.Poznajmy Chrystusa. "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala" (Hbr 12,2)... On jest "drogą i prawdą, i życiem" (J 14,6). (...) Pójście za Nim jest podstawowym wyborem we wszystkich sprawach życia. Chrystus jest celem. On nam udziela woli "autentycznego bycia chrześcijaninem".

Abp Stanisław Szymecki,
z Listu Pasterskiego na Wielki Post 1997 r.

Poznać Chrystusa


strona główna