Czas Miłosierdzia
STYCZEŃ 2002     Nr 1(141)
Sano di Pietro, Ucieczka do Egiptu

Sano di Pietro, Ucieczka do Egiptu, 1450-1455 r., Pinakoteka Watykańska."Idźmy z radością na spotkanie Pana" (por. Ps 122, 1). Starajmy się Go poznawać, aby w Nim odnajdywać nadzieję na lepszą przyszłość. Przyjmijmy do naszych serc orędzie Kościoła, który od dwóch tysięcy lat głosi Jezusa, aby człowiek nie zagubił się, aby szedł drogami wiodącymi ku pełni życia.

Abp Wojciech Ziemba,
z Listu Pasterskiego na roczpoczęcie nowego roku liturgicznego 2001/2002

Poznać Chrystusa


strona główna