Jubileusz dwumiesięcznika "Na Drogach Katechezy"

Pod koniec października 2001 roku ukazał się setny numer dwumiesięcznika Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej „Na drogach katechezy”. Każdy jubileusz stwarza doskonałą okazję do wspomnień i podsumowań. W sobotę, 20 października 2001 roku odbyła się prezentacja naszego pisma. W uroczystości, która miała miejsce w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, uczestniczył Ksiądz Arcybiskup Senior Stanisław Szymecki oraz wielu zaproszonych gości.

„Na drogach katechezy” istnieje od 1992 roku. Początkowo pismo to ukazywało się jako miesięcznik, od pewnego czasu jako dwumiesięcznik. Jego twórcami byli nasi katecheci: Anna Kirejczyk, Elżbieta Młyńska, s. Teresa Olszewska, Krystyna Zimnoch. Pracom redakcji od początku patronował ks. Józef Grygotowicz, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii.

Pomysł wydawania biuletynu katechetycznego zrodził się na Ogólnopolskim Kursie Katechetycznym w Radomiu w lecie 1992 roku, w którym uczestniczyli odpowiedzialni za katechezę w diecezjach. Po powrocie z kursu pomysł ten został zrealizowany, odbyła się pierwsza narada, powstał plan pierwszego numeru. Ksiądz Arcybiskup Edward Kisiel z radością przyjął tę inicjatywę. Obowiązki redaktora naczelnego podjęła Anna Kirejczyk. W pracach redakcji uczestniczyło wielu katechetów duchownych, zakonnych i świeckich, w tym zespoły katechetów z poszczególnych parafii. Od roku 1995 o szatę graficzną czasopisma troszczył się ks. Zbigniew Gwiazdowski. Miesięcznik „Na drogach katechezy” od początku informował, formował i przekazywał doświadczenia katechetów.

W lipcu 1999 roku nastąpiła zmiana redakcji. Obecnie czasopismo redaguje zespół pod kierownictwem Joanny Szydłowskiej. Zamierzeniem nowej redakcji było zachowanie dotychczasowego charakteru „Na drogach katechezy”. Pismo to winno przede wszystkim służyć katechetom. Równocześnie wprowadzono wiele nowości. Nastąpiła zmiana szaty graficznej. W nawiązaniu do tytułu czasopisma, na okładce umieszczane jest zdjęcie drogi. Powstało logo nawiązujące do dawnej okładki – otaczające Krzyż Papieski dziecięce główki na tle Archidiecezji Białostockiej.

Celem redakcji jest to, aby w gazecie znalazło się jak najwięcej treści przydatnych w pracy katechety. Dlatego utworzono stałe cykle dotyczące Liturgii, różnych religii i wyznań, sanktuariów, praw i obowiązków katechety w szkole oraz doświadczeń pracy katechetycznej. Proponowane są wartościowe książki przydatne w pracy dydaktyczno-katechetycznej, jak również poszerzające horyzonty intelektualne. Doradca metodyczny ds. katechezy Urszula Zagan udziela wskazówek ułatwiających odnalezienie się w zreformowanej szkole. Rubrykę przekazującą aktualne informacje dotyczące spraw katechezy redaguje ks. Roman Balunowski. Zachować nadzieję w niełatwych czasach pomaga ks. Jacek Tomkiel. Do współtworzenia czasopisma zaproszeni są wszyscy katecheci, którzy na jego łamach pragną podzielić się zrealizowanym dobrem.

„Na drogach katechezy” jest czasopismem rozwijającym się, i – jak ufamy – pomaga być katechetą we współczesnym świecie.

Barbara Rogalska


powrót