Czas Miłosierdzia
GRUDZIEŃ 2001
Nr 12(140)


Słowo i ciało, chwała Boża i jej mieszkanie między ludźmi! Właśnie w głębokiej i nierozdzielnej jedności tych dwóch przeciwieństw zawiera się tożsamość Chrystusa.

Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, 21

Nowa Ewangelizacja
Robert Campin, Boże Narodzenie

Robert Campin, Boże Narodzenie, Musée des Beaux-Arts, Dijon.
strona główna