Czas Miłosierdzia
PAŹDZIERNIK 2001
Nr 10(138)


Musimy naśladować entuzjazm apostoła Pawła: 'wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie' (Flp 3, 13-14). Musimy wspólnie naśladować kontemplację Maryi, która po pielgrzymce do świętego miasta Jerozolimy powracała do domu w Nazarecie, rozważając w sercu tajemnicę Syna (por. Łk 2, 51).

Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, 59

Nowa Ewangelizacja
Nieznany mistrz (Mistrz ołtarza Augustyna), Święty Łukasz malujący Madonnę

Nieznany mistrz (Mistrz ołtarza Augustyna), Święty Łukasz malujący Madonnę, 1487 r., Germanisches National Museum.
strona główna