Czas Miłosierdzia
WRZESIEŃ 2001
Nr 9(137)


Nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką Ona nas napełnia: Ja jestem z wami! Nie trzeba zatem wyszukiwać "nowego programu". Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować.

Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, 29

Nowa Ewangelizacja
Guido Reni, Św. Mateusz i anioł

Guido Reni, Św. Mateusz i anioł, 1635-1640 r., Pinakoteka Watykańska.
strona główna