Czas Miłosierdzia
SIERPIEŃ 2001
Nr 8(136)


Je¶li nasze pielgrzymowanie było autentyczne, pozwoliło nam niejako rozprostować nogi przed drog±, która nas czeka.

Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, 59

Nowa Ewangelizacja
Rafael, Przemienienie Pańskie

Rafael, Przemienienie Pańskie, 1520 r., Pinakoteka Watykańska.
strona główna