Czas Miłosierdzia
LIPIEC 2001
Nr 7(135)


Ważne jest , aby wszystko co z Bożą pomocą postanowimy, było głęboko zakorzenione w kontemplacji i w modlitwie. Żyjemy w epoce nieustannej aktywności, która często staje się gorączkowa i łatwo może się przerodzić w "działanie dla działania". Musimy opierać się tej pokusie i starać się najpierw "być", zanim zaczniemy "działać".

Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, 15

Nowa Ewangelizacja
Georges de la Tour, Św. Tomasz

Georges de la Tour, Św. Tomasz, ok. 1620, Ishizuka Tokyo Collection, Tokio.
strona główna