Czas Miłosierdzia
MAJ 2001
Nr 5(133)


Towarzyszy nam Najświętsza Maryja Panna, której kilka miesięcy temu, wraz z licznymi biskupami przybyłymi do Rzymu z wszystkich części świata, zawierzyłem trzecie tysiąclecie. I dzisiaj wskazuję na Nią jako promienną Jutrzenkę i niezawodną Przewodniczkę na naszej drodze. Raz jeszcze mówię Jej: ŤNiewiasto, oto dzieci Twojeť, wtórując słowom samego Jezusa (por. J 19, 26) i wyrażając Jej synowskie przywiązanie całego Kościoła.

Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, 58

Nowa Ewangelizacja
Pinturicchio i G.B. Caporali, Koronacja Maryi

Pinturicchio i G.B. Caporali, Koronacja Maryi, ok. 1503, Muzeum Watykańskie


 


strona główna