Czas Miłosierdzia
KWIECIEŃ 2001
Nr 4(132)
Baranek


Drodzy Diecezjanie!
Alleluja! Oto pierwsza Wielkanoc w Trzecim Tysiącleciu! W czasie Wielkiego Postu wpatrywaliśmy się w oblicze Jezusa umęczonego i zabitego na krzyżu. Dzisiaj ukazuje się nam Jezus zwycięski: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana! Z Nim idziemy w przyszłość, jak uczy Ojciec Święty: Pokrzepiony tym doświadczeniem, Kościół wyrusza dziś w dalszą drogę, aby głosić Chrystusa światu na początku trzeciego tysiąclecia: On jest 'wczoraj i dziś, ten sam także na wieki' (Hbr 13, 8; NMI 28). Życzę wszystkim wielkiej radości w dawaniu świadectwa o Zwycięskim Jezusie Zmartwychwstałym. Niech ta radość zagości w każdej rodzinie, zwłaszcza w sercach chorych, cierpiących i samotnych.

Abp Wojciech Ziemba, METROPOLITA BIAŁOSTOCKI
Wielkanoc 2001

Nowa Ewangelizacja
El Greco, Zmartwychwstanie

El Greco, Zmartwychwstanie, Muzeum Prado, Madryt
strona główna