Czas Miłosierdzia
LUTY 2001
Nr 2(130)
Nowa Ewangelizacja


Mamy karmić się słowem, aby być 'sługami Słowa' w dziele ewangelizacji. Jest to z pewnością jedno z najważniejszych zadań stojących przed Kościołem na progu nowego tysiąclecia. (...) Wielokrotnie w minionych latach przypominałem wezwanie do nowej ewangelizacji. Ponawiam je i teraz, pragnąc przede wszystkim wskazać, że musimy na nowo rozniecić w sobie pierwotną gorliwość i pozwolić, aby udzielił się nam zapał apostolskiego przepowiadania, jakie wzięło początek z Pięćdziesiątnicy. Powinniśmy wzbudzić w sobie płomiennego ducha św. Pawła, który wołał: 'Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii' (1 Kor 9, 16).

Jan Paweł II
Novo Millennio Ineunte, 40

Perugino, Przekazanie kluczy św. Piotrowi, XV w., Kaplica Sykstyńska

Perugino, Przekazanie kluczy św. Piotrowi, XV w., Kaplica Sykstyńska
strona główna