Czas Miłosierdzia
GRUDZIEŃ 2000
Nr 12(128)
Logo Roku Jubileuszowego
Narodzenie Jezusa w Betlejem nie jest faktem, który można uznać za zamkniętą przeszłość. Przed Nim staje bowiem cała ludzka historia: Jego obecność oświeca naszą teraźniejszość i przyszłość świata. On jest „żyjącym” (por. Ap 1, 18), Tym „Który jest, i Który był, i Który przychodzi” (Ap 1, 4).

Jan Paweł II
Incarnationis mysterium, 1.

Corregio – „Pokłon pasterzy (Noc)”

Corregio – „Pokłon pasterzy (Noc)” 1530 r.

strona główna