Czas Miłosierdzia
PAŹDZIERNIK 2000
Nr 10(126)
Logo Roku Jubileuszowego
Ikona Świętej Rodziny

Ikona Świętej Rodziny - Łomianki k. Warszawy.

Radość jubileuszowa nie byłaby pełna, gdybyśmy nie skierowali spojrzenia ku Tej, która okazując pełne posłuszeństwo Ojcu zrodziła dla nas w ciele Syna Bożego. (...) Powołana, by być Matką Bożą, od dnia dziewiczego poczęcia Maryja przeżywała w pełni swoje macierzyństwo, wieńcząc je obecnością na Kalwarii u stóp krzyża. Mocą przedziwnego daru Chrystusa stała się tam również Matką Kościoła i wskazuje wszystkim drogę, która wiedzie do Syna.

Jan Paweł II
Incarnationis mysterium, 14.strona główna