Czas Miłosierdzia
SIERPIEŃ 2000
Nr 8(124)
Logo Roku Jubileuszowego
Diego Velázquez, Koronacja Najświętszej Maryi Panny.

Diego Velázquez, Koronacja Najświętszej Maryi Panny.

Praktyka obchodów jubileuszowych wzbogaciła się w ci±gu swych dziejów o pewne znaki (...). W¶ród nich należy wymienić przede wszystkim pielgrzymkę.

Jan Paweł II
Incarnationis mysterium, 7.



strona główna