MARZEC 2000
Nr 3(119)

Pietro Perugino, "Zwiastowanie", 1489


Maryja Panna - niewiasta umiejąca milczeć i słuchać, ulegle poddająca się działaniu Ojca - przyzywana jest przez wszystkie pokolenia jako „błogosławiona”, ponieważ potrafiła dostrzec wielkie dzieła, dokonane w Niej przez Ducha Świętego.

Narody nigdy nie przestaną wzywać Matki miłosierdzia i zawsze będą się uciekać pod Jej opiekę.

                   Jan Paweł II, Incarnationis mysteriumstrona główna