STYCZEŃ 2000
Nr 1(117)

Trójca ¦więta - oleodruk z 1906 r.


Chwała Bogu Ojcu i Synowi,
Królowi wszech¶wiata.
Chwała Duchowi,
bo godzien jest czci i wszystek ¶więty.
Trójca jest jedynym Bogiem,
który wszystko stworzył i napełnił:
niebo istotami niebieskimi,
a ziemię istotami ziemskimi.
Morze, rzeki i strumienie napełnił
zwierzętami wodnymi,
ożywiaj±c wszystko swoim Duchem,
aby wszelkie stworzenie ¶piewało
hymn chwały m±dremu Stwórcy,
jedynej przyczynie życia i trwania.
Nade wszystko za¶ niech zawsze
wielbi Go stworzenie rozumne
jako wielkiego Króla
i dobrego Ojca.

                   ¦w. Grzegorz z Nazjanzustrona główna