GRUDZIEŃ 1999
Nr 12(116)

Stoimy wobec wielkich wydarzeń, które nas określają i są wyzwaniem na nowy czas. Boże Narodzenie 1999 r. wprowadza nas w Rok Jubileuszowy, który z woli Ojca Świętego Jana Pawła II ma się stać „dla wszystkich uroczystością radosną i pełną blasku, zapowiedzią szczególnie głębokiego doświadczenia łaski i miłosierdzia Bożego”.

Czytelnikom „Czasu Miłosierdzia” a przez nich wiernym wszystkich parafii Kościoła Białostockiego składam serdeczne życzenia. Niech rok 2000 będzie rokiem przeżywanym z Chrystusem Zbawicielem, niech będzie rokiem wdzięczności szczególnie za objawienie, że Bóg jest Miłością.

Na Święta, na Rok Jubileuszowy z serca błogosławię


„Pokłon pasterzy”, Giorgione, około 1504 r.OSTATNI DZIEŃ

Ostatni dzień grudniowy dogasa na stole,
razem z nim wiek dwudziesty. Drugie tysiąclecie
dopala swój kaganek. Rychło buchnie wkoło
płomień nowej nadziei. Rozpocznie się trzecie.

Większej pragnę radości. Dochodzę dni cicho.
I większej też nadziei kroczę drogi skrajem,
w Ojczyźnie Miłosierdzia, z torbą pełną żalu,
gdzie mi do kolan Ojca, dwa kroki zostało.

                   Krzysztof Rudziński

   


strona główna