WRZESIEŃ 1999
Nr 9(113)

   Dzień 1 września - 60-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - skłania nas do refleksji i do modlitwy.
   Polecajmy Bogu tych, którzy zginęli na polu chwały bohaterską śmiercią w obronie Ojczyzny, także wszystkich zamęczonych w więzieniach, w obozach i łagrach.strona główna