Boże Ojcze Wszechmogący i Panie Miłosierny, który słowem swoim wszystko stworzyłeś i w mądrości swojej uczyniłeś człowieka, aby panował nad tym, co stworzyłeś. Świat cały przyTobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spada na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie Miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. (...)
Fragment modlitwy odmawianej w każdy poniedziałek o godz. 7.00 w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Sługi Jezusa w Kielcach
strona główna