Dyrektor Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego zaprasza Państwa na otwartą promocję efektów projektu "Digitalizacja najstarszych starodruków ze  zbiorów Biblioteki AWSD w Białymstoku”, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa 2016”, w ramach którego z zasobu Biblioteki AWSD w Białymstoku poddano wstępnej konserwacji i przeprowadzono digitalizację 11 starodruków z XVI stulecia. Zdigitalizowane dokumenty zostaną udostępnione na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Promocja efektów projektu odbędzie się 21 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 46 w Białymstoku.

Od sierpnia do grudnia 2016 r. Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, zrealizowała projekt pn. „Digitalizacja najstarszych starodruków ze zbiorów Biblioteki AWSD w Białymstoku”, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa 2016” w wysokości 22 000,00 zł.

Biblioteka AWSD w Białymstoku posiada kolekcję starodruków liczącą 1436 woluminów, a więc jedną z największych w regionie. Znajdują się wśród nich egzemplarze pochodzące z prywatnych kolekcji duchownych, białostockiego Seminarium Duchownego prowadzonego przez księży misjonarzy, dokumenty pochodzące z klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Białymstoku, a także unikatowe dokumenty wchodzące niegdyś w skład pałacowej biblioteki Jana Klemensa Branickiego i jego małżonki Izabeli z Poniatowskich. W zbiorach biblioteki seminaryjnej można znaleźć druki pochodzące z największych drukarni nowożytnej Europy - Lipska, Kolonii, Antwerpii, Ingolstadtu, Wiednia, Wenecji oraz Krakowa. Są to w większości dzieła o charakterze, tematyce lub przeznaczeniu religijnym: teksty Ojców Kościoła i świętych teologów lub papieży, wydania Biblii, traktaty religijne, graduały i inne, głównie w języku łacińskim, ale z drobnymi wyjątkami także w języku polskim (św. Bonawentura, Wujek) czy niemieckim. Są to dzieła unikatowe, jednoegzemplarzowe, nie posiadające swoich odpowiedników w innych regionalnych kolekcjach i zbiorach. Posiadają liczne znaki proweniencyjne, odręczne zapiski i notatki, które mogą stanowić przedmiot odrębnych badań naukowych. Nie ma więc najmniejszych wątpliwości, że zasób ten trzeba chronić, a jednocześnie upowszechnić jego wartości poznawcze.

Dlatego też projekt zakładał rozpoczęcie długofalowego procesu konserwacji i digitalizacji cennych druków z zasobu Biblioteki AWSD zarówno w celu ich ochrony, jak i udostępnienia poprzez Podlaską Bibliotekę Cyfrową. Są to dwa podstawowe cele, które przyświecały realizacji zadania. Obejmowało ono w pierwszej kolejności przygotowanie ośmiu najstarszych starodruków do digitalizacji poprzez konserwację zabezpieczającą, polegającą m.in. na dezynfekcji obiektów, czyszczeniu mechanicznym i ręcznym poszczególnych kart, naprawie ubytków w okładzinach i pojedynczych kartach, poprawie zdeformowanych bloków ksiąg oraz w niektórych przypadkach całkowitej wymianie okładzin. Tak przygotowane starodruki przekazano do digitalizacji, realizowanej przez Digital-Center sp. z o. o. w Poznaniu. Przy czym do partii ośmiu starodruków dodano kolejne trzy woluminy z XVI stulecia, które zostały uprzednio poddane całkowitej konserwacji, ale nie były do tej pory zdigitalizowane.

Starodruki poddane konserwacji i digitalizacji w ramach zadania uzyskały własne specjalistyczne pudła z tektury bezkwasowej. Po opracowaniu metadanych poszczególnych obiektów według standardu Dublin Core, jedenaście XVI-wiecznych starodruków zostało udostępnionych w trypie open access na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (http://pbc.biaman.pl).