Ogłoszenia

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2013

Data rozpoczęcia: 18 styczeń 2013
Data zakończenia: 24 styczeń 2013

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

"Czego Pan żąda od Ciebie" (por. Mi 6, 6-8)


16 stycznia 2013 r. (środa)
18.00
Aula Magna Pałacu Branickich
Ekumeniczny wieczór ze Słowem Bożym
Tekst Kazania na Górze czytać będą przedstawiciele Kościołów Chrześcijańskich Białegostoku, 
w trakcie koncert Orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego
w Białymstoku pod dyr. Kazimierza Dąbrowskiego

19 stycznia 2013 r. (sobota)
18.00
Cerkiew prawosławna pw. Świętego Ducha, ul. Antoniuk Fabryczny 13
Nabożeństwo o jedność chrześcijan pod przewodnictwem Abp. Jakuba 
kazanie: Abp Edward Ozorowski Metropolita Białostocki

20 stycznia 2013 r. (niedziela)
10.00
Kaplica ewangelicko-augsburska, ul. Dolistowska 17
Nabożeństwo ekumeniczne
18.00 Kościół rzymskokatolicki pw. Wszystkich Świętych, ul. Antoniuk Fabryczny 45
Msza św. o jedność wszystkich chrześcijan
pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego
kazanie: Abp Jakub, Ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej

21 stycznia 2013 r. (poniedziałek)
17.00 Sanktuarium bł. Bolesławy Lament, ul. Stołeczna 5
Modlitwa osób konsekrowanych o jedność wszystkich chrześcijan

22 stycznia 2013 r. (wtorek)
17.00
Książnica Podlaska, ul. Kilińskiego 1
Wieczór ekumeniczny
Promocja ekumenicznego tomiku refleksji

24 stycznia 2013 r. (czwartek)
17.00
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Warszawska 46
Trójgłos Ekumeniczny: „Początek ludzkiego życia – chrześcijańskie spojrzenie”
ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz (Kościół rzymskokatolicki),
ks. dr Anatol Szymaniuk (Kościół prawosławny)
dr Jerzy Sojka (Kościół ewangelicko-augsburski)
Nieszpory o jedność chrześcijan pod przewodnictwem ks. inf. dr. Zygmunta Lewickiego

9 lutego 2013 r. (sobota)
17.00-19.00
Sala Widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Warszawska 79 a
Ekumeniczny Festiwal Dramy ChrześcijańskiejTydzień Ekumeniczny 2013 odbędzie się pod hasłem: "Czego Pan żąda od Ciebie" (por. Mi 6, 6-8). Słowa, zaczerpnięte z Księgi Micheasza zaproponowali chrześcijanie z Indii, inspirując się – jak sami to podkreślili w materiałach informacyjnych – walką dalitów, czyli członków najniższych kast w tym kraju, o swoje prawa.

Tydzień Modlitw obchodzony jest tradycyjnie, od ponad stu lat, w dniach 18-25 stycznia na Półkuli Północnej i w tygodniu, rozpoczynającym się uroczystością Zesłania Ducha Świętego na Półkuli Południowej. W obu terminach gromadzi na spotkaniach modlitewnych, nabożeństwach i innych wydarzeniach wiernych – duchownych i świeckich – różnych Kościołów, wspólnot i wyznań chrześcijańskich. Każdorazowo jest to okazja nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także lepszego poznania się i zbliżenia się do siebie członków różnych tradycji wyznaniowych.

„Poszukiwania jedności widzialnej nie można oddzielać od likwidacji systemu kast i uznania tego wkładu, jaki do dzieła jedności wnoszą najbiedniejsi z biednych” – czytamy w materiałach wprowadzających do przyszłorocznego Tygodnia, przygotowanych przez chrześcijan indyjskich. Materiały te opracowały, jak co roku, Światowa Rada Kościołów (ŚRK) i Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan w czterech językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.

Tekst, zaproponowany do przyszłorocznych rozważań, pochodzi z 6. rozdziału Księgi Micheasza i po polsku, w wersji Biblii Tysiąclecia, brzmi następująco: „«Z czym stanę przed Panem, i pokłonię się Bogu wysokiemu? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z cielętami rocznymi? Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy?» Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegóż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?” (Mi 6, 6-8).

Wybrany temat zawiera zachętę do sprawiedliwości i – jak podkreślają chrześcijanie indyjscy w swych materiałach – „pod wieloma względami sytuację ludu Bożego w czasach proroka Micheasza można porównać z tym, czego doświadczają dalitowie w dzisiejszych Indiach”. Oni również stykają się z uciskiem i niesprawiedliwością ze strony tych, którzy chcą im odmawiać ich praw i godności – czytamy we wprowadzeniu do przyszłorocznego Tygodnia.

Wybór hasła oraz przygotowanie materiałów informacyjnych, propozycji nabożeństw i modlitw itd. jest dziełem Chrześcijańskiego Ruchu Studenckiego Indii, Ogólnoindyjskiej Katolickiej Federacji Uniwersyteckiej i Krajowej Rady Kościołów w tym kraju.


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO